Diễn đàn chính trị tư tưởng

Thảo luận trong 'Diễn đàn chính' bắt đầu bởi admin, 27/3/18.

  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    Đổi mới hệ thống tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
     

trang này